ProTipster Články

Ako zostavíť tiket?

Ako zostavíť tiket?

1. PRIDAJTE TIPY ZO STRÁNKY S TIPMI

Klikni na tlačítko plus

Ak má tip vedľa seba tlačítko plus, môžete ho pridať na váš tiket. 

Save your coupon

Potom, ako pridáte všetky tipy na tiket, uložte ho. Všetky uložené tikety nájdete na kontrolnom paneli v sekcii tikety. 

2. PRIDAJTE VLASTNÉ TIPY

Kliknite na tlačítko plus vedľa tipu

Po pridaní tipu ho pridajte na tiket. 

Tipy môžete pridať aj z vášho profilu

Kliknite na tlačítko plus na vašom tipe pre pridanie na tiket. 

Uložte váš tiket

Potom ako pridáte všetky tipy na tiket, uložte ho. Všetky tikety nájdete na kontrolnom paneli v sekcii tikety.