Pliskova KA / Pliskova KR VS Melichar N / Peschke K Tipy