Basketbal Japonsko 2. liga

Yamagata Wyverns V Nagasaki Velca Basketbal Stávkové Tipy a Prognózy

2. liga

Yamagata Wyverns

Nagasaki Velca